Saneczkarstwo

Hotel Post

Tor saneczkowy znajduje się w Bruck w odległości ok 8 km od hotelu.

3 km trasy zjazdowej na sankach, czynnej i oświetlonej również wieczorem.Spod parkingu wyjazd na gorę odbywa się traktorem. Sanki są na wyposażeniuośrodka.

Szczegółowe informacje na stronie: www.rodelbahn.at